All articles by Anar Gafarov

YearIssuePage

Articles Nasîruddîn Tûsî Felsefesinde Nefsin Soyut Bir Cevher Oluşunun Temellendirilmesi
Anar Gafarov
2008 19 45-62

Book Reviews Ruh Üzerine
Aristoteles (çev. Zeki Özcan)
(Anar Gafarov)
2006 15 201-204