Emine Öztürk adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Kitâbiyat Kadın Karşıtı Söylemin İslâm Geleneğindeki İzdüşümleri
Hidayet Şevkatli Tuksal
(Emine Öztürk)
2006 15 210-214