Levent Öztürk adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Makaleler Hüsâm Çelebi'nin (ö.926/1520) Risâle Ma'mûle li-Beyâni Ahvâli'l-Kenâisi Şer'an Adlı Eseri
Levent Öztürk
2001 05 135-156