44. sayımız yayımlandı
İNDEKSLER

İslam Araştırmaları Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır.

1. ULAKBİM TR Dizin

2. Index Islamicus

3. Modern Language Association Database

4. ATLA Religion Database (Mayıs 2018’den itibaren)