Abdullah Taha Orhan adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Değerlendirme Makalesi Tasavvufun Teşekkül Sürecine Yeni Yaklaşımlar: Başer, Karamustafa ve Green Örnekleri / New Approaches to the Formative Period of Sufism: The Cases of Başer, Karamustafa, and Green
Abdullah Taha Orhan
2019 41 171-182

Kitâbiyat Sufi Metafiziği
Mohammed Rustom
(Abdullah Taha Orhan)
2014 32 165-169