All articles by Ömer Ali Yıldırım

YearIssuePage

Articles Ma‘dûm ve Mümkün: Mûtezile’nin “Ma‘dûm” ve İbn Sînâ’nın “Mümkün” Kavramı Üzerine Değerlendirmeler
Ömer Ali Yıldırım
2013 30 81-107