All articles by İlyas Üzüm

YearIssuePage

Articles Şâh-ı Merdân Murtezâ Ali : Kültürel Alevî Kaynaklarına Göre Hz. Ali Tasavvuru
İlyas Üzüm
2004 11 75-104

Articles "Buyruk'ta ""Üç Sünnet - Yedi Farz"" Kavramı ve Alevî Yazarların Tutumu"
İlyas Üzüm
2001 05 157-174

Articles Türkiye’de Alevî/Nusayrî Önderlerinin Eserlerinde İnanç Konularına Yaklaşım
İlyas Üzüm
2000 04 173-187

Book Reviews Alevî Kimliği
T. Olsson, E. Özdalga, C. Raudvere (ed.) (çev. B. K. Torun, H. Torun)
(İlyas Üzüm)
1999 03 280-283

Book Reviews Hak - Muhammed - Ali ve Kırklar Cemi
Esat Korkmaz
(İlyas Üzüm)
1998 02 255-258

Book Reviews Tetavvuru'l-fikri's-siyâsî'şşûra ilâ velâyeti'l-fakîh
Ahmed el-Kâtib
(İlyas Üzüm)
1998 02 232-237

Articles Sünnî-Şiî Yakınlaşması: Dârü’t-Takrîb Tecrübesi
İlyas Üzüm
1998 02 171-185

Articles Sünnîlikten Şiîliğe, Şiîlikten Sünnîliğe Geçen İki Müellif ve Eserleri
İlyas Üzüm
1997 01 189-202