All articles by İmam Rabbani Çelik

YearIssuePage

Articles Şâriin Lafzın Mânası Üzerinde Tasarrufu: Mütekellim ve Hanefî Usul Geleneklerinde Şer‘î Hakikatler Meselesi / The Conduct of the Shāri‘ on the Meanings of Nouns: The Issue of al-Haqā’iq al-Shar‘iyya in the Muslim Theological and Hanafi Legal Theories
İmam Rabbani Çelik
2017 38 7-43