All articles by İsmail Çetin

YearIssuePage

Book Reviews George Berkeley'nin İdealizminde Tanrı ve Yaratma
İsmail Erden
(İsmail Çetin)
2005 14 142-145

Book Reviews Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler
John Locke (çev. İsmail Çetin)
(Muhsin Akbaş)
2004 11 177-181