All articles by İsrafil Balcı

YearIssuePage

Articles İslâm’ın İlk Kıblesinin el-Mescidü’l-Aksâ Olduğu İddialarının Kritiği ve Kıble Değişikliğinin Tarihsel Arka Planı
İsrafil Balcı
2012 28 85-116