All articles by Abdulkadir Macit

YearIssuePage

Book Reviews Emevî Devleti’nin Dönüm Noktası ve Abdülmelik b. Mervân (65-86/685-705)
Fatih Erkoçoğlu
(Abdulkadir Macit)
2013 29 150-153