All articles by Abdullah Yıldırım

YearIssuePage

Book Reviews el-Belâga inde’s-Sekkâkî
Ahmed Matlûb
(Abdullah Yıldırım)
2012 28 153-165

Articles Ali Kuşçu ve Risâle fî vaz'i'l-müfredât'ı
Abdullah Yıldırım
2008 19 63-85