All articles by Adnan Aslan

YearIssuePage

Obituary John Hick
Adnan Aslan
2012 27 179-185

Book Reviews Tolerance and Coercion in Islam: Interfaith Relation in the Muslim Tradition
Yohannan Friendmann
(Adnan Aslan)
2008 19 126-130

Articles Kötülük Problemi: Spekülatif - Teorik Yaklaşıma Karşı Dinî - Pratik Yaklaşım
Adnan Aslan
2008 19 87-114

Book Reviews Akıl ve İnanç: Din Felsefesine Giriş
Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach, David Basinger (çev. Rahim Acar)
(Adnan Aslan)
2007 17 146-149

Book Reviews Tanrı'nın Varlığına Dair Argümanlar: Ateist Din Felsefesi Eleştirisi
Adnan Aslan
(Rahim Acar)
2007 17 139-142

Book Reviews Ezelî Hikmet ve Dinler: Dinler Tarihinde Tradisyonel Perspektif
Hüseyin Yılmaz
(Adnan Aslan)
2005 13 135-137

Book Reviews Religion and the Order of Nature
Seyyed Hossein Nasr
(Adnan Aslan)
2004 11 191-194

Articles Analitik Pozitif Ateizmin Bir Eleştirisi : Michael Martin
Adnan Aslan
2002 07 75-95

Book Reviews Qur'an, Liberation & Pluralism : An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Opression
Farid Esack
(Adnan Aslan)
2001 05 175-185

Articles Dinî Çoğulculuk Problemine Yeni Bir Yaklaşım
Adnan Aslan
2000 04 17-30

Obituary Frithjof Schuon, 1907-1998 /İsa Nureddin el-Alevi
Adnan Aslan
1998 02 289-293

Book Reviews Aydınlanma Üzerine Bir Derkenar
Fehmi Baykan
(Adnan Aslan)
1998 02 280-284

Book Reviews Din Felsefesine Giriş
Mehmet Bayraktar
(Adnan Aslan)
1998 02 273-277

Book Reviews Religious Pluralism in Christian and Islamic Philosophy : The Thought of John Hick and Seyyed Hossein Nasr
Adnan Aslan
(Recep Şentürk)
1998 02 251-254

Articles Batı Perspektifinde Dinî Çoğulculuk Meselesi
Adnan Aslan
1998 02 143-163

Book Reviews Bir Kutsal Bilim İhtiyacı (The Need for A Sacred Science)
Seyyid Hüseyin Nasr
(Adnan Aslan)
1997 01 207-210

Articles Dinler ve Mutlak Hakikat Kavramı: John Hick ve Seyyid Hüseyin Nasr’la Bir Mülâkat
Adnan Aslan
1997 01 175-188