All articles by Ali Ayten

YearIssuePage

Book Reviews Psikoloji ve Din: Din ve Tanrı Görüşleri
Ali Ayten
(Ali Kuşat)
2006 16 274-277

Book Reviews Kalp, Nefs ve Ruh: Sûfî Psikolojisinde Gelişim, Denge ve Uyum
Ali Ayten (Robert Frager) (çev. İbrahim Kapaklıkaya)
2005 14 125-128

Book Reviews Kur'an'da Tebliğ ve Eğitim Psikolojisi
Mehmet Şanver
(Ali Ayten)
2003 10 147-149