All articles by Cağfer Karadaş

YearIssuePage

Articles Bizans Sarayında Müslüman - Hıristiyan Münazarası: Büveyhî Elçisi Bâkıllânî ile İmparator II. Basileios Arasında Geçen Tartışma
Cağfer Karadaş
2009 22 1-35

Book Reviews Kur'ân'a Göre İnançsızlık
Yunus Ekin
(Cağfer Karadaş)
2004 12 150-152

Book Reviews Çağdaş İslâm Düşünürleri
(ed. Cağfer Karadaş)
(Emine Arslan)
2003 09 148-151