All articles by Eşref Altaş

YearIssuePage

Articles Varlık Kavramının Bedâhetine Delil Getirilebilir mi? Müteahhirîn Dönemi Merkezli Bir Tartışma
Eşref Altaş
2013 30 59-80