All articles by Ejder Okumuş

YearIssuePage

Book Reviews Toplumsal Değişme ve Din
Ejder Okumuş
(Ali Akdoğan)
2008 20 123-125

Articles İbn Haldûn'un Osmanlı Düşüncesine Etkisi
Ejder Okumuş
2006 15 141-185