All articles by Emine Arslan

YearIssuePage

Book Reviews Buhâra Hukuk Okulu: Vakıf Hukuku Bağlamında X-XIII. Yüzyıl Orta Asya Hanefî Hukuku Üzerine Bir İnceleme
Murteza Bedir
(Emine Arslan)
2015 33 157-164

Book Reviews Çağdaş İslâm Düşünürleri
(ed. Cağfer Karadaş)
(Emine Arslan)
2003 09 148-151