All articles by Feridun Emecen

YearIssuePage

Articles Osmanlı Hanedanına Alternatif Arayışlar Üzerine Bazı Örnekler ve Mülâhazalar
Feridun M. Emecen
2001 06 63-76

Articles Osmanlı Kronikleri ve Biyografi
Feridun M. Emecen
1999 03 83-90