All articles by Halil İbrahim Delen

YearIssuePage

Book Reviews Mâtürîdîler ile Eş‘arîler Arasındaki Görüş Ayrılıkları
Emrullah Yüksel
(Halil İbrahim Delen)
2014 32 188-194

Book Reviews İmam Eş‘ari ve Eş‘arilik
Mehmet Keskin
(Halil İbrahim Delen)
2014 31 163-168