All articles by Hasan Özer

YearIssuePage

Articles Molla Hüsrev'in er- Risâle fi'l- Velâ'sı, Molla Gürânî'nin Reddiyesi ve Molla Hüsrev'in Cevabı: Tahkikli Neşr
Hasan Özer
2010 24 173-207