All articles by Kadir Gömbeyaz

YearIssuePage

Book Reviews Tefsirde Ehl-i Sünnet & Şîa Polemikleri
Mustafa Öztürk
(Kadir Gömbeyaz)
2010 23 157-161