All articles by M. Umer Chapra

YearIssuePage

Articles İbn Haldûn'un Gelişme Teorisi Günümüz İslâm Dünyasının Düşük Performansını İzahta Yardımcı Olur mu?
M. Umer Chapra
2006 16 205-243