All articles by Mehmet Emin Güleçyüz

YearIssuePage

Book Reviews et-Tefkîrü’l-lisânî inde ulemâi’l-akliyyâti’l-müslimîn: el-Adud el-Îcî ve’s-Sa‘d et-Teftâzânî ve’ş-Şerîf el-Cürcânî nemâzic
İmâd Ahmed ez-Zebn
(Mehmet Emin Güleçyüz)
2017 38 262-266