All articles by Muhammed Bedrettin Toprak

YearIssuePage

Book Reviews İslam, İktisat, Ordu ve Reform: Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk İktisat Eseri ve Tarihsel Bağlamı (Risâle-i Tedbîr-i ‘Umrân-ı Mülkî)
Deniz T. Kılınçoğlu
(Muhammed Bedrettin Toprak)
2020 43 208-213