All articles by Necmettin Kızılkaya

YearIssuePage

Book Reviews Hanefî Mezhebi Bağlamında İslâm Hukukunda Küllî Kaideler
Necmettin Kızılkaya
(Selma Çakmak)
2013 29 144-149

Book Reviews Fıkıh İlminin Oluşum Sürecinde İcmâ
Bilal Aybakan
(Necmettin Kızılkaya)
2006 16 269-273