All articles by Necmettin Pehlivan

YearIssuePage

Articles Varlığın ve Yokluğun Ötesi: Kemalpaşazâde'nin 'Leys ve Eys'in Anlamının İncelenmesine Dair Risâle'si
Engin Erden, Necmettin Pehlivan
2012 27 87-116