All articles by Nevzat Topal

YearIssuePage

Book Reviews Niğdeli Kadı Ahmed’in el-Veledü’ş-Şefîk ve’l-Hâfidü’l-Halîk’ı (Anadolu Selçuklularına Dair Bir Kaynak) Cilt I (İnceleme-Tercüme), Cilt II (Farsça Metin)
Ali Ertuğrul
(Nevzat Topal)
2015 34 192-197