All articles by Orhan Şener Koloğlu

YearIssuePage

Articles Mu‘tezile’nin Hüseyniyye Ekolünün Dünyevî Aslah Konusuna Yaklaşımı / The Approach of the Ḥusayniyya School of Mu‘tazila to Aŝlaḥ in Mundane Matters
Orhan Şener Koloğlu
2018 39 7-27