All articles by Osman Aydınlı

YearIssuePage

Articles İslâm Hâkimiyetine (II./VIII. Asır) Kadarki Dönemde Soğd Havzasının İktisadî ve Sosyokültürel Dinamikleri
Osman Aydınlı
2014 32 99-126