All articles by Reşat Öngören

YearIssuePage

Book Reviews Tarihte Bir Aydın Tarikatı : Zeynîler
Reşat Öngören
(Necdet Tosun)
2004 11 213-215

Articles Osmanlı’da Sûfîlerin Farklı Toplum Kesimleriyle İlişki Tarzları
Reşat Öngören
1999 03 9-22

Articles Osmanlılar’da Devlet Ricâli-Meşâyih Münâsebetlerinin Boyutlarını Gösteren Yeni Bir Kaynak: Âlî’nin Şeyh Mehmed-i Dâğî ile Alâkalı Menâkıbı
Reşat Öngören
1997 01 107-113