All articles by Tahsin Özcan

YearIssuePage

Book Reviews İktisat, Tarih ve Toplum
Sabri Orman
(Tahsin Özcan)
2003 10 156-159

Book Reviews Asr-ı Saâdet'te Yönetim - Piyasa İlişkisi
Cengiz Kallek
(Tahsin Özcan)
2000 04 296-298

Book Reviews Studies On Ottoman Economic and Social History
Halil Sahillioğlu
(Tahsin Özcan)
2000 04 287-289

Articles İbn Kemal’in Para Vakıflarına Dair Risâlesi
Tahsin Özcan
2000 04 31-41

Book Reviews Osmanlı Şirket Kültürü : XVI - XVII. Yüzyıllarda Mudârebe Uygulaması
Fethi Gedikli
(Tahsin Özcan)
1999 03 273-275

Articles Sofyalı Bâlî Efendi’nin Para Vakıflarıyla İlgili Mektupları
Tahsin Özcan
1999 03 125-155