All articles by Tahsin Görgün

YearIssuePage

Obituary Josef van Ess (1934-2021)
Hilal Görgün - Tahsin Görgün
2022 48 295-310

Book Reviews Dünya Tarihi
J. M. Roberts, (çev. İdem Erman - Tansu Akgün)
(Tahsin Görgün)
2013 29 115-125

Articles Tarih ve Toplum Araştırmalarında Bir Yöntem Kaynağı Olarak Klasik Metafizik: Fahreddin er-Râzî Ekolü ve İbn Haldûn
Tahsin Görgün
2007 17 49-78

Articles İbn Haldûn'un Toplum Metafiziğinin Güncelliği ve Günümüzde Toplum Araştırmaları Açısından Önem
Tahsin Görgün
2006 16 169-203

Book Reviews Anlam ve Yorum: Dinî Metinlerin Anlaşılması ve Yorumlanması
Tahsin Görgün
(Ömer Türker)
2003 09 140-143

Articles Hüsün-Kubuh Meselesi: Kadı Abdülcebbar'ın Yaklaşım Şeklinin Tahlilî Bir tasviri
Tahsin Görgün
2001 05 59-108

Book Reviews el-Bahs en-Nahvî inde'l-Usûliyyîn
Mustafa Cemâlüddîn
(Tahsin Görgün)
1997 01 221-227