All articles by Tufan Buzpınar

YearIssuePage

Articles Suriye ve Filistin'de Avrupa Nüfuz Mücadelesinde Yeni Bir Unsur : İngiliz Misyonerleri
Ş. Tufan Buzpınar
2003 10 107-120

Articles Osmanlı Suriyesi’nde Türk Aleyhtarı İlânlar ve Bunlara Karşı Tepkiler, 1878-1881
Ş. Tufan Buzpınar
1998 02 73-89

Articles Suriye’ye Yerleşen Cezayirli Muhacirlerin Tâbiiyeti Meselesi (1847-1900)
Ş. Tufan Buzpınar
1997 01 91-106