All articles by Veysel Uysal

YearIssuePage

Book Reviews İlköğretim ve Liselerde Dindarlık Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma (Diyarbakır Örneği)
Talip Atalay
(Veysel Uysal)
2006 15 219-222