Articles

Hıristiyan ve İslâm Kaynaklarında Tartışmalı Bir Dinî Toplantı: İznik Konsili

İslâm Hukukuna Göre Zındıklık Suçu ve Molla Lutfî'nin İdamının Fıkhîliği

Osmanlı Hanedanına Alternatif Arayışlar Üzerine Bazı Örnekler ve Mülâhazalar

Bir İktidar Mücadelesinin Anatomisi: Enver Sedat ve Muhalifleri

Toward an Open Science and Society: Multiplex Relations in Language, Religion and Society -Revisting Ottoman Culture-

Unutulan Değerlerimizden Hattat Karînâbatlı Hasan Hüsnü Efendi

İnsan, Varlık ve Zaman

Book Reviews

İstanbul'da Hatırlamak ve Unutmak : Birey, Bellek ve Aidiyet

Müslüman -Hıristiyan Diyaloğu- Yanlış Anlaşılmaların Eleştirisi

The Holocaust and Collective Memory : the American Experience

Osmanlı Halkının Geleneksel Anlayışı ve Kaynakları

Obituary

Ninian Smart (1927-2001)

Full Issue