Contents
Issue : 06
Year : 2001
ISSN: 1301-3289Articles

Hıristiyan ve İslâm Kaynaklarında Tartışmalı Bir Dinî Toplantı: İznik Konsili
Mustafa Sinanoğlu
1-16

İslâm Hukukuna Göre Zındıklık Suçu ve Molla Lutfî'nin İdamının Fıkhîliği
Şükrü Özen
17-62

Osmanlı Hanedanına Alternatif Arayışlar Üzerine Bazı Örnekler ve Mülâhazalar
Feridun M. Emecen
63-76

Bir İktidar Mücadelesinin Anatomisi: Enver Sedat ve Muhalifleri
Hilal Görgün
77-92

Toward an Open Science and Society: Multiplex Relations in Language, Religion and Society -Revisting Ottoman Culture-
Recep Şentürk
93-129

Unutulan Değerlerimizden Hattat Karînâbatlı Hasan Hüsnü Efendi
Muhittin Serin
131-136

İnsan, Varlık ve Zaman
Şahin Uçar
137-154

Book Reviews

İstanbul'da Hatırlamak ve Unutmak : Birey, Bellek ve Aidiyet
Leyla Neyzi
(Ali Murat Yel)
155-162

Müslüman -Hıristiyan Diyaloğu- Yanlış Anlaşılmaların Eleştirisi
William Montgomery Watt (çev. Fuat Aydın)
(Mustafa Alıcı)
163-166

The Holocaust and Collective Memory : the American Experience
Peter Novick
(Salime Leyla Gürkan)
166-169

Osmanlı Halkının Geleneksel Anlayışı ve Kaynakları
Hatice Kelpetin Arpaguş
(Ahmet İshak Demir)
170-173

Obituary

Ninian Smart (1927-2001)
Richard Hecht - John F. A. Sawyer
175-176

Full Issue