All articles by Ömer Mahir Alper

YearIssuePage

Book Reviews Varlık ve İnsan: Kemalpaşazâde Bağlamında Bir Tasavvurun Yeniden İnşası
Ömer Mahir Alper
(Mehmet Zahit Tiryaki)
2010 24 236-238

Articles İbn Kemâl’in Risâle fî Beyâni’l-Akl’ı
Ömer Mahir Alper
1999 03 235-269

Book Reviews İslâm'ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru
İlhan Kutluer
(Ömer Mahir Alper)
1997 01 203-207