Ömer Mahir Alper adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Kitâbiyat Varlık ve İnsan: Kemalpaşazâde Bağlamında Bir Tasavvurun Yeniden İnşası
Ömer Mahir Alper
(Mehmet Zahit Tiryaki)
2010 24 236-238

Makaleler İbn Kemâl’in Risâle fî Beyâni’l-Akl’ı
Ömer Mahir Alper
1999 03 235-269

Kitâbiyat İslâm'ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru
İlhan Kutluer
(Ömer Mahir Alper)
1997 01 203-207