ARAŞTIRMA NOTU YAZIM KILAVUZU

Belirli bir meselenin birincil ve ikincil kaynaklar kullanılmak suretiyle, ancak makale boyutuna ulaşmayan bir kapsam ve nitelikte ele alındığı yazılar “araştırma notu” olarak yayımlanır.

● Teklif edilen araştırma notunun 4000 kelimeyi geçmemesi tavsiye edilir.

● Araştırma notlarında İSAM’ın imla ve bibliyografya usulü benimsenmiş olmalıdır.

● Araştırma notlarında Türkçe ve İngilizce özet bulunmaz. Ancak yazının İngilizce başlığının verilmiş olması gerekir.

● Araştırma notu türündeki yazılar hakemlik sürecine alınmaz; editör tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu üyelerinden birinin incelemesinden geçirilir.