YAYIN KURULUProf.Dr. Mürteza BEDİR
(TDV İSAM, Türkiye)
murteza.bedir@isam.org.tr

Prof.Dr. Rahim ACAR
(Marmara Üniversitesi, Türkiye)
racar@marmara.edu.trProf.Dr. Casim AVCI
(Marmara Üniversitesi, Türkiye)
casim.avci@marmara.edu.trProf.Dr. Mehmet Âkif AYDIN
(İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye)
maaydin@medipol.edu.trProf.Dr. Feridun EMECEN
(İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye)
femecen@29mayis.edu.trProf.Dr. İsmail E. ERÜNSAL
(İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye)
ie.erunsal@isam.org.trProf.Dr. Tahsin GÖRGÜN
(İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye)
tgorgun@29mayis.edu.trProf.Dr. Salime Leyla GÜRKAN
(İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye)
slgurkan@29mayis.edu.trProf.Dr. M. Suat MERTOĞLU
(Marmara Üniversitesi, Türkiye)
suat.mertoglu@marmara.edu.trProf.Dr. Şükrü ÖZEN
(İstanbul Üniversitesi, Türkiye)
sukru.ozen@istanbul.edu.trProf.Dr. Halit ÖZKAN
(İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye)
halitozkan@medeniyet.edu.trProf.Dr. Mustafa SİNANOĞLU
(İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye)
msinanoglu@29mayis.edu.trProf.Dr. Cengiz TOMAR
(Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye)
ctomar@marmara.edu.trProf.Dr. Ömer TÜRKER
(Marmara Üniversitesi, Türkiye)
om.turker@gmail.comProf.Dr. Tuncay BAŞOĞLU
(İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye)
tuncay.basoglu@medeniyet.edu.trDoç.Dr. Muhammed Zahit ATÇIL
(İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye)
zahit.atcil@medeniyet.edu.trDoç.Dr. Mustafa Macit KARAGÖZOĞLU
(Marmara Üniversitesi, Türkiye)
macit.karagozoglu@isam.org.trDoç.Dr. Enes BÜYÜK
(Samsun Üniversitesi, Türkiye)
enes.buyuk@samsun.edu.trDr. Ali Hakan ÇAVUŞOĞLU
(TDV İSAM, Türkiye)
ah.cavusoglu@isam.org.trDr. Mustafa DEMİRAY
(TDV İSAM, Türkiye)
mustafa.demiray@isam.org.tr