YAYIN POLİTİKASI

Açık Erişim ve Ücret Politikası

Nitelikli akademik bilgi üretimine katkıda bulunmayı, üretilen bilginin yaygınlaşmasını ve toplumun her kesimi için kolayca ve eşit olarak erişilebilir olmasını hedefleyen İslam Araştırmaları Dergisi açık erişime sahiptir. Derginin tüm sayılarındaki yazılara web sayfası üzerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Yazılar herhangi bir ödeme yahut üyelik gerekmeksizin PDF formatında indirilebilir. Yazarlardan hiçbir şekilde ve gerekçeyle ücret talep edilmez. Derginin masrafları İSAM tarafından karşılanır.

Arşiv Politikası

İslam Araştırmaları Dergisi’ndeki tüm yazılar, kalıcı olarak erişilebilirliği sağlamak üzere derginin kendi web sayfasının yanı sıra İSAM’ın İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda ve ulusal arşiv sitesi hizmeti veren Dergipark’ta saklanmaktadır.