48. sayımız yayımlandı

YAYIN POLİTİKASI


Nitelikli akademik bilgi üretimine katkıda bulunmayı, üretilen bilginin yaygınlaşmasını ve toplumun her kesimi için kolayca ve eşit olarak erişilebilir olmasını hedefleyen İslam Araştırmaları Dergisi açık erişime sahiptir. Derginin tüm sayılarındaki yazılara web sayfası üzerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Yazılar herhangi bir ödeme yahut üyelik gerekmeksizin PDF formatında indirilebilir. Yazarlardan hiçbir şekilde ve gerekçeyle ücret talep edilmez.