YAZI DEĞERLENDİRME SÜRECİ

İslam Araştırmaları Dergisi’ne ulaşan makaleler aşağıdaki süreçleri takip eder:

● Makalenin orijinalliği, konu bakımından İslam Araştırmaları Dergisi’nin kapsamına girip girmediği ve gerekli şekil şartlarını taşıyıp taşımadığı editör tarafından değerlendirilir.

● Makale ikinci aşamada, Yayın Kurulu üyelerinden ilgili alana mensup bir veya birkaç kişinin ön incelemesinden geçer. Ön incelemede hakem değerlendirmesi yapılmaz, yalnızca makalenin hakemleme aşamasına geçip geçmeyeceğine karar verilir. Ön incelemesi olumlu sonuçlanmayan yazılar sahibine iade edilir.

● Ön incelemenin ardından makale, konuyla ilgili ve alanlarında uzman iki hakeme gönderilir. Yazarın ve hakemlerin kimlikleri kesinlikle gizli tutulur. Hakemlerin zıt görüş beyan etmeleri durumunda yazı üçüncü hakeme gider.

● Hakem raporları yazarla paylaşılır. Yazarın bu raporlar ışığında düzeltilmiş nüshayı sunmasının ardından makalenin son hali hakemlerin değerlendirmeleri ve -varsa- yazarın yanıtları ile birlikte Yayın Kurulu’nda değerlendirilir. Yayın Kurulu yazı hakkında yayımlama, değişiklik talep etme veya yazara iade yönünde karar alır. Ayrıca yazının hangi sayıda yayımlanacağı da Yayın Kurulu tarafından belirlenir.

● Yayımlanma kararı alınan makale yazarlarından Mali Hak Devir Beyanı’nı imzalamaları istenir.

● Makale İSAM’ın imla ve bibliyografya servislerinde tashih edilir ve ardından iki editöryal okumadan daha geçirilir.

● Yazarın onayı alındıktan sonra makale son şeklini almış olur ve belirlenen sayıda yayımlanır.

Araştırma notu türündeki yazılar hakemlik sürecine alınmaz; editör tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu üyelerinden birinin incelemesinden geçirilir. Yayın Kurulu’nda yayımlanma kararı alınan bu tür yazıların daha sonraki süreçleri makale süreçleriyle aynıdır.

Değerlendirme makalesi ve kitâbiyat türündeki yazılar İslam Araştırmaları Dergisi’nin Kitâbiyat Editörleri tarafından değerlendirilir. Yazardan talep edilen tashihlerin gerçekleştirilmesinin ardından Yayın Kurulu yazının yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verir ve daha sonraki editöryal süreçler işletilir.