Editörler

Editör

Doç.Dr. Muhammet Zahit ATÇIL

(İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye)

zahit.atcil@medeniyet.edu.tr

Kitabiyat Editörleri

Doç.Dr. Muhammed Zahit ATÇIL

(İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye)

zahit.atcil@medeniyet.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Enes BÜYÜK

(Samsun Üniversitesi, Türkiye)

enes.buyuk@samsun.edu.tr

Dil Editörleri

İsa KAYAALP

(Türkçe)

isa.kayaalp@isam.org.tr

Thomas FELICIANO

(İngilizce)

mustafa.feliciano@isar.org.tr

Münzir ŞEYHHASAN

(Arapça)

munzir.seyhhasan@isam.org.tr

Bibliyografya Editörü

Abdülkadir ŞENEL

abdulkadir.senel@isam.org.tr