49. sayımız yayımlandı

MAKALE YAZIM KILAVUZU

İslam Araştırmaları Dergisi’ne sunulacak makaleler Microsoft Word programında, en az 2.5 cm. kenar boşlukları bırakılarak, metin kısmının tamamı Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve 1.5 satır aralıklı olarak yazılmalıdır.

● Makalelerin 12.000 kelimeyi geçmemesi tavsiye edilir.

● Makale teslim edilmeden önce dipnotlar, özet, bibliyografya, tablolar vb. tamamlanmış olmalıdır.

● Makalelerde yazar isminden sonra yıldız (*) simgeli bir dipnotta yazarın unvanı, varsa görev yaptığı kurum ve Orcid numarası ile mail adresi eksiksiz yazılmış olmalıdır.

● Makalelerde İSAM’ın imla ve bibliyografya usulü benimsenmiş olmalıdır.
Türkçe makalelerde uyulması gereken referans kuralları için tıklayınız
İngilizce makalelerde uyulması gereken referans kuralları için tıklayınız
İSAM Tahkikli Neşir Esasları (İTNES) için tıklayınız.

● Makalelerin başında 150-200 kelimelik Türkçe öz, sonunda ise 750-900 kelimelik geniş İngilizce özet bulunmalıdır.

Geniş özetin yazar tarafından İngilizce olarak gönderilmesi tercih edilmekle birlikte Türkçe olarak gönderilmesi de mümkündür. Ancak özette geçen ilmî ıstılahların İngilizce karşılıklarının yazar tarafından belirtilmesi, ayrıca şahıs ve kitap isimlerinde eksiksiz transliterasyon uygulanması gerekmektedir. Transliterasyonda IJMES tablosu esas alınır. Özetin muğlak ve yorucu ifadelerden uzak, sade ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir. Makalenin yayınına karar verildiği takdirde bu geniş özet İslam Araştırmaları Dergisi tarafından bedelsiz olarak İngilizce’ye tercüme ettirilir.