ARAŞTIRMA MAKALESİ YAZIM KILAVUZU

İslam Araştırmaları Dergisi’ne sunulacak makaleler Microsoft Word programında, en az 2.5 cm. kenar boşlukları bırakılarak, metin kısmının tamamı Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve 1.5 satır aralıklı olarak yazılmalıdır.

● Makalelerin uzunluğu 5.000-8.000 kelime aralığında olmalıdır.

● Makale teslim edilmeden önce dipnotlar, Türkçe ve İngilizce öz, genişletilmiş İngilizce özet bibliyografya, tablolar vb. tamamlanmış olmalıdır.

● Makalelerde yazar isminden sonra yıldız (*) simgeli bir dipnotta yazarın unvanı, varsa görev yaptığı kurum ve Orcid numarası ile mail adresi eksiksiz yazılmış olmalıdır.

● Makalelerde İSAM’ın imla ve bibliyografya usulü benimsenmiş olmalıdır.
Türkçe makalelerdeki zorunlu referans kuralları
İngilizce makalelerdeki zorunlu referans kuralları

● Makalelerin başında 150-200 kelimelik Türkçe öz, sonunda ise 750-900 kelimelik geniş İngilizce özet bulunmalıdır.

Geniş özetin yazar tarafından İngilizce olarak gönderilmesi tercih edilmektedir. Özette geçen ilmî ıstılahların İngilizce karşılıklarının yazar tarafından belirtilmesi, ayrıca şahıs ve kitap isimlerinde eksiksiz transliterasyon uygulanması gerekmektedir. Transliterasyonda IJMES tablosu esas alınır. Özetin muğlak ve yorucu ifadelerden uzak, sade ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir.