49. sayımız yayımlandıBAŞVUR

● Araştırma makalesi ve araştırma notu başvurusu Yazar Bilgi Formu doldurularak dergi@isam.org.tr adresine e-posta yoluyla yapılır.

Lütfen yazınızı göndermeden önce Makale Yazım Kılavuzu sayfasındaki bilgilere uygunluğunu kontrol ediniz.

● İslami ilimlerle (tefsir, fıkıh, Arap dili vd.) ilgili kitap değerlendirme yazıları enes.buyuk@samsun.edu.tr adresi üzerinden, diğer alanlarla (tarih, felsefe, sosyoloji vd.) ilgili yazılar ise zahit.atcil@medeniyet.edu.tr adresi üzerinden ilgili kitâbiyat editörüne gönderilebilir.