AMAÇ ve KAPSAM

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından 1997’de yayımlanmaya başlayan ve 2001’den itibaren yılda iki sayı olarak (Ocak ve Temmuz) çıkarılan İslam Araştırmaları Dergisi hakemli ve akademik bir dergidir. Dergide İslam ilimleri ve İslam kültür ve medeniyet tarihi alanlarında kaleme alınmış, özgün araştırma makalesi, araştırma notu, değerlendirme makalesi ve kitap tanıtımlarının yanı sıra sempozyum değerlendirmeleri ve vefeyat yazıları yayımlanır.

İslam Araştırmaları Dergisi, İSAM’ın kuruluş gayesiyle uyumlu olarak, belirtilen alanlardaki ilmî üretimi teşvik etmeyi ve araştırmacılar için nitelikli bir yayın platformu oluşturmayı hedefler.

Akademik standartlara ve yayın etiğine sıkıca bağlı olan dergi, içerdiği yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayımlanmamış, özgün nitelikli olmasına azami önem verir. Değerlendirmeye alınan yazılar özel bir intihal programı vasıtasıyla taranarak etik kurallara uygunluk bakımından incelenir. Çift taraflı kör hakemlik usulüyle değerlendirilen makalelerin ve diğer yazıların nihai yayın kararı Yayın Kurulu’na aittir.

Dergide Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılara yer verilebilir. Makalelerin sonunda 750-900 kelimelik İngilizce uzun özet yayımlanır.