46. sayımız yayımlandı
İNDEKSLER

İslam Araştırmaları Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır.

1. ULAKBİM TR Dizin

2. Index Islamicus

3. Modern Language Association Database

4. ATLA Religion Database (Mayıs 2018’den itibaren)

5. ERIH PLUS (2 Eylül 2020’den itibaren)