All articles by İsmail Çalışkan

YearIssuePage

Book Reviews Kur'an-ı Kerim Açısından İman-Amel İlişkisi
Murat Sülün
(İsmail Çalışkan)
2006 16 253-258

Book Reviews Kur'an ve Oryantalistler
İsmail Çalışkan
(Selahattin Sönmezsoy)
2005 14 128-135

Book Reviews Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci
İsmail Çalışkan
(Mehmet Paçacı)
2003 10 161-167