All articles by Ahmet Süruri

YearIssuePage

Book Reviews İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği
M. Cüneyt Kaya (ed.)
(Ahmet Süruri)
2015 33 147-156