Ahmet Süruri adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Kitâbiyat İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği
M. Cüneyt Kaya (ed.)
(Ahmet Süruri)
2015 33 147-156